Ratajczyk, Z. „ Gniew”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54, czerwiec 2018, s. 287-05, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12486.