Leszka, M. J. „Bunt Michała Przeciw Carowi Piotrowi (?930)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58, czerwiec 2018, s. 15-23, doi:10.14746/sa.2017.58.2.