Krzyżanowska, M., i M. Frankiewicz. „«Paciorki Mozaikowe W Otwartym palenisku?». Kontynuacja Badań”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58, czerwiec 2018, s. 41-54, doi:10.14746/sa.2017.58.4.