Pawlak, Ewa, i Piotr Wawrzyniak. „Badania W kościele Pw. Św. Apostołów Piotra I Pawła W Rąbiniu, Pow. Kościański. Przyczynek Do studiów Nad Sakralną Architekturą romańską W Polsce”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58, czerwiec 2018, s. 137-58, doi:10.14746/sa.2017.58.9.