Michalak, A., i K. Socha. „A Sword Scabbard Chape With a Depiction of a Bird of Prey from the Surroundings of Kostrzyn”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58, czerwiec 2018, s. 159-74, doi:10.14746/sa.2017.58.10.