Kara, M. „ Przegląd Poruszonej Problematyki”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58, czerwiec 2018, s. 179-88, doi:10.14746/sa.2017.58.12.