Jöns, H., i A. B. Kowalska. „Z Badań Nad obecnością skandynawów Na południowym wybrzeżu Bałtyku W początkach średniowiecza”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, luty 2019, s. 117-28, doi:10.14746/sa.2018.59.5.