Kajkowski, K. „Zagadnienie Tzw. Grodów Kultowych Na wczesnośredniowiecznym Pomorzu”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, luty 2019, s. 129-52, doi:10.14746/sa.2018.59.6.