Musin, A. „The Rise of Novgorod Revisited”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, luty 2019, s. 167-96, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18094.