Chudziak, W. „Omnes Viae Albam Ducunt. Z Badań Nad Pograniczem Pomorsko-Wielkopolskim We Wczesnym średniowieczu”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, luty 2019, s. 197-22, doi:10.14746/sa.2018.59.9.