Łuczkiewicz, P., A. Andrzej Michałowski, i J. Schuster. „Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń I Czas / Schnittstellen Archäologie – Raum Und Zeit, Puszczykowo 16-18 Maja 2018 Roku”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, luty 2019, s. 317-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18100.