Pawlak, P. „Henryk Klunder (1957-2018)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 59, styczeń 2018, s. 313-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/19318.