Domański, Grzegorz. „Ze studiów Nad Dziejami Klasztoru Kanoników Regularnych Na górze Ślęży”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60, styczeń 2020, s. 239-54, doi:10.14746/sa.2019.60.9.