Kaczmarek, Maciej. „Tadeusz Malinowski (1932-2018). Wspomnienie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 60, styczeń 2020, s. 407-11, doi:10.14746/sa.2019.60.18.