Krzyżanowska, M. „ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, listopad 2020, s. 67-84, doi:10.14746/sa.2020.61.6.