Strobin , A., i J. Strobin. „ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, listopad 2020, s. 85-100, doi:10.14746/sa.2020.61.7.