BANASZAK, DANUTA, i ARKADIUSZ TABAKA. „ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, listopad 2020, s. 117-34, doi:10.14746/sa.2020.61.9.