Kajkowski, K. „Jak Historia Badań Nad Religią Słowian może Stać Się Historią rozczarowań1 – O Poszukiwaniu rzeczywistości Mitycznej i… Etyce Badacza. Uwagi Na Temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości Mityczna Słowian północno-Zachodnich I Jej Materialne wyobrażenia”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, listopad 2020, s. 183-11, doi:10.14746/sa.2020.61.12.