Teska, Milena. „MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE «TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO», POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, listopad 2020, s. 213-5, doi:10.14746/sa.2020.61.13.