Grzesik, R. „KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 61, 1, s. 217-22, doi:10.14746/sa.2020.61.14.