Gralak, T. „GDZIE PIENIĄDZ, TAM WŁADZA – CZYLI O TEORETYCZNYCH MOŻLIWOŚCIACH ROZPOZNANIA LOKALIZACJI GAJU LUGIJSKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 19-48, doi:10.14746/sa.2021.62.2.