Pawlicki, J. K. „NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 71-106, doi:10.14746/sa.2021.62.4.