Machajewski, Henryk. „W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 107-14, doi:10.14746/sa.2021.62.5.