Pawlak, E. „SIEĆ OSADNICZA I SZLAKI KOMUNIKACYJNE NA ZACHÓD OD POZNAŃSKIEGO PRZEŁOMU WARTY W STARSZYCH FAZACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 115-46, doi:10.14746/sa.2021.62.6.