Kajkowski, Kamil. „«KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ» I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 193-16, doi:10.14746/sa.2021.62.9.