Sawicka, J. „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 217-32, doi:10.14746/sa.2021.62.10.