Sulkowska-Tuszyńska, Krystyna. „KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 347-74, doi:10.14746/sa.2021.62.15.