Pawlak, P. „STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 375-97, doi:10.14746/sa.2021.62.16.