Karczewska, Joanna, i Dariusz Karczewski. „NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 399-12, doi:10.14746/sa.2021.62.17.