Machajewski, H. „PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 62, listopad 2021, s. 441-4, doi:10.14746/sa.2021.62.20.