Łuczyński, Michał. „«Światowid » Ze Zbrucza – Kontrowersyjny Symbol pogańskiej Słowiańszczyzny”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56, styczeń 2015, s. 53-85, doi:10.14746/sa.2015.56.3.