Janowski, Andrzej, i Kinga Zamelska-Monczak. „Sacrum – Profanum. Dwa żywoty Misy mosiężnej Z Santoka”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 57 (styczeń 1, 2016): 199–219. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12001.