Gruszka, Bartłomiej, i Michał Kara. „Wybrane Znaleziska Ceramiki O Cechach Warsztatowych Ze Starszych Faz Wczesnego średniowiecza Z południowo-Zachodniej Wielkopolski I południowo-Wschodniej części Ziemi Lubuskiej W świetle Badań Specjalistycznych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim0, no. 54 (czerwiec 15, 2018): 241-265. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12475.