Kajkowski, Kamil. „Zagadnienie Tzw. Grodów Kultowych Na wczesnośredniowiecznym Pomorzu”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 59 (luty 20, 2019): 129-152. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18092.