Krzyżanowska, Marta. „ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 61 (listopad 4, 2020): 67–84. Udostępniono czerwiec 24, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25219.