Strobin , Anna, i Jarosław Strobin. „ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 61 (listopad 4, 2020): 85-100. Udostępniono styczeń 20, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25220.