BANASZAK, DANUTA, i ARKADIUSZ TABAKA. „ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 61 (listopad 4, 2020): 117–134. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25222.