Kajkowski, Kamil. „Jak Historia Badań Nad Religią Słowian może Stać Się Historią rozczarowań1 – O Poszukiwaniu rzeczywistości Mitycznej i… Etyce Badacza. Uwagi Na Temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości Mityczna Słowian północno-Zachodnich I Jej Materialne wyobrażenia”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 61 (listopad 12, 2020): 183–211. Udostępniono czerwiec 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25253.