Teska, Milena. „MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE «TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO», POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 61 (listopad 12, 2020): 213–215. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25254.