Sawicka, Joanna. „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 62 (listopad 8, 2021): 217–232. Udostępniono grudzień 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29863.