Machajewski, Henryk. „PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, no. 62 (listopad 8, 2021): 441–444. Udostępniono listopad 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29873.