1.
Sawicka J. Późnośredniowieczne naczynia z Międzyrzecza. Przyczynek do studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem wyrobów szklanych. sa [Internet]. 1 styczeń 2020 [cytowane 16 lipiec 2024];(60):371-92. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22245