Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach zagranicznych, szczególnie kongresowych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/sla/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sla/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/sla/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>Scopus;The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; ICI Journals Master List;ERICH PLUS</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW):</strong> 100 punktów</p> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/index">10.14746/sla</a></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0080-9993</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/"><img src="/public/piotr/cc/cc1.png" alt="CC_by-nd/3.0" border="0"></a></div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim 0080-9993 <p>Prawa autorskie posiada autor/autorzy utworu, który/którzy udzielają licencji do &nbsp;jego opublikowania Czasopismu.</p> CZŁOWIEK POGRANICZA – WSPOMNIENIE PROFESORA WOJCIECHA DZIEDUSZYCKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29851 Jacek Wrzesiński Copyright (c) 2021 Jacek Wrzesiński 2021-11-08 2021-11-08 62 9 17 10.14746/sa.2021.62.1 GDZIE PIENIĄDZ, TAM WŁADZA – CZYLI O TEORETYCZNYCH MOŻLIWOŚCIACH ROZPOZNANIA LOKALIZACJI GAJU LUGIJSKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29852 <p>In this article, an assumption has been made that in power centres, settlement concentration was accompanied by accumulation of goods, capital and weapons. Within the Przeworsk culture, the area in question encompassed the basins of the Prosna and the Warta. It remains uncertain if the area can be associated with the so-called Lugii Grove, a centre of political and religious power described by Tacitus.</p> Tomasz Gralak Copyright (c) 2021 Tomasz Gralak 2021-11-08 2021-11-08 62 19 48 10.14746/sa.2021.62.2 КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29853 <p>Сучасний урбаністичний розвиток, надто в українських реаліях, навряд можна назвати контрольованим. Місцями хижацька, нераціональна та некомфортна забудова – дамоклів меч не тільки історичної забудови, а й екологічних проблем. Території заповідників є гарантовано захищені державою від будь-якого свавілля забудовників. Митрополичий сад Національного заповідника „Києво-Печерська лавра” як яскравий приклад комплексного вивчення та збереження – основа сталого розвитку міського середовища. Ця локація протягом десятків років є об’єктом багатовекторного дослідження. Археологічне вивчення цієї території розпочалося в середині минулого століття і, з певними перервами, продовжується до сьогодні. За цей час тут виявлено і повністю або частково досліджено низку різних за типом та хронологією археологічних пам’яток, комплекс яких доволі точно віддзеркалює основні етапи історичного розвитку зазначеної території та епохальні зміни в характері її використання. У результаті багаторічних досліджень тут розкрито понад 700 м2 і встановлено наявність чотирьох основних культурно-хронологічних горизонтів, а саме: пам’яток ранньозалізного віку (VI-V ст. до н.е.), періоду Київської Русі (XI-XIII ст.), Русько-Литовського періоду (XIV-XVI ст.), доби Модерну та Нового часу. Завдяки археологічним дослідженням ми отримали дані про первинний рельєф території Митрополичого саду та змогли виділити два періоди природно-антропогенного розвитку цієї локації. Паралельно з археологічним вивченням проходили історичні студії Архімандричого саду з його трансформацією в Митрополичий, визначалися особливості його планувальної структури. У статті представлені реконструкції всіх типів флори, які могли рости у Печерському монастирі, починаючи з періоду Київської Русі, та дослідження рослинності вже існуючого саду з XVII ст. до наших днів. Сьогодні розглядається ідея створення Археологічного парку на території Митрополичого саду Національного заповідника „Києво-Печерська лавра”.</p> Сергій Тараненко Copyright (c) 2021 Сергій Тараненко http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ 2021-11-08 2021-11-08 62 49 70 10.14746/sa.2021.62.3 NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29856 <p>The text presents spiral knives, objects of clearly exceptional nature. The data, the map and table included here are meant to update information on the subject after 32 years. Identification of the specific regional groups and a metric analysis of the historical objects highlight the differences between the groups. The text also touches upon objects which are morphologically close to the spiral knives used by nomadic communities. A critical look at the theories in literature on the subject allowed to limit the functions to two, possibly mutually complementary.</p> Jakub Karol Pawlicki Copyright (c) 2021 Jakub Karol Pawlicki 2021-11-08 2021-11-08 62 71 106 10.14746/sa.2021.62.4 W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29857 <p>The development of archaeological research justifies the need for re-appraising previous conclusions. In the case of the Bnin Lakes Basin (Wielkopolska), the research pertains to the settlement at the early stage of the early Middle Ages. Human settlement developed dynamically at phase B of the early Middle Ages. To date, settlement from phase A has not been discovered in the Basin. The same holds true for the basin of the central river Warta.</p> Henryk Machajewski Copyright (c) 2021 Henryk Machajewski 2021-11-08 2021-11-08 62 107 114 10.14746/sa.2021.62.5 SIEĆ OSADNICZA I SZLAKI KOMUNIKACYJNE NA ZACHÓD OD POZNAŃSKIEGO PRZEŁOMU WARTY W STARSZYCH FAZACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29858 <p>In the oldest stages of the early Middle Ages, the settlements located between the Warta and the Obra were concentrated predominantly in a few areas: between the Warta, the Sama and the Samica Stęszewska, in the vicinity of Pniewy and Lwówek, and to the west of Sieraków. The resulting structure, over time supplemented with settlement clusters in Opalenica Plain, formed the basis for a network of gords established in the 9th and the early 10th centuries. The arrangement of hamlets and gords allowed to reconstruct long-range transport routes connecting these regions with south Wielkopolska, Lusatia as well as the north-western Slavic domains.</p> Ewa Pawlak Copyright (c) 2021 Ewa Pawlak 2021-11-08 2021-11-08 62 115 146 10.14746/sa.2021.62.6 PALĄ SIEBIE W OGNIU, GDY UMRZE IM KRÓL LUB WÓDZ – I PALĄ RÓWNIEŻ JEGO WIERZCHOWCE. WCZESNOŚREDNIOWIECZNY POCHÓWEK CIAŁOPALNY ZE SZCZĄTKAMI KONIA Z CHODLIKA, POW. OPOLSKI, WOJ. LUBELSKIE https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29860 <p>The article presents the results of research into an early medieval kurgan in Chodlik, Karczmiska county, where cremated human and horse remains were discovered. The settlement complex in Chodlik (8th-10th c.) forms a vast hillfort of more than 8 ha and the surrounding hamlets. For over a century, it has been subjected to archaeological excavations but it was not until recently that the related cremation burial sites were identified. The first kurgan, examined in 2010, contained buried remains of a human and a horse, most probably buried at a stake together. The other objects found in the upper part of the kurgan included pieces of clay vessels and bronze elements of a horse tack. By means of radiocarbon dating, the burial site’s chronology has been established as the 8th-9th centuries. The text presents comparative analyses with other famous discoveries of the type and considerations of the importance of horses to the early medieval Slavs.</p> ŁUKASZ MIECHOWICZ Copyright (c) 2021 ŁUKASZ MIECHOWICZ 2021-11-08 2021-11-08 62 147 169 10.14746/sa.2021.62.7 ANTROPOLOGIA GROBÓW CIAŁOPALNYCH CMENTARZYSKA DZIEKANOWICE 22 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29861 <p>The article presents the analyses and descriptions of two graves in the Dziekanowice grave field, site 22 (dated back to the late 10th – the late 13th centuries) located on the eastern coast of lake Lednica, approx. 90 m from the eastern bridge leading to Ostrów Lednicki. The isle hosts a hillfort regarded a seat of the then ruler, the sedes regni principales. Within the gord, in the second half of the 10th century, a complex of residential and sacral buildings was raised: a baptistery, a palas and a church. The burial rite as of the late 10th and the early 11th centuries, which appeared in what is now Poland’s territory, is typically associated with Christianity encroaching the area. The issues under discussion, which are not fully explained, include both the ways in which the dead were buried before skeletal burials were introduced and popularised, the methods used to promote the changes, acceptance thereof, the rate and the prevalence of the new mode of burying the dead. In the course of extended excavations in the Dziekanowice 22 grave field, 1,665 graves have been discovered with preserved bone material, among them two graves where cremated bodies were laid (cremation burial). The graves have been dated back to the early Middle Ages (the time of the grave field’s operation).</p> Anna Wrzesińska Jacek Wrzesiński Copyright (c) 2021 Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński 2021-11-08 2021-11-08 62 171 191 10.14746/sa.2021.62.8 „KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ” I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29862 <p>The turmoil of the 1030s in the Polish territory has so far attracted attention of historians. A detailed analysis of the information available in the written sources has strengthened a position in the result of which (in line with the reference to the events in question) the pagan backlash was to stem primarily from religious reasons. This interpretations suggests and provokes reception of Mieszko II’s domain as a completely Christian organisation. Consequently, at least officially it suggests that the pagan communities had been pushed to the margins of the society. Scholars have no doubts that these communities existed because they are regarded to have affected the events of the 1030s. Was it really the case? An analysis of archaeological sources, previously not used in the discussion of the pagan backlash, does not answer the questions so unambiguously. There is a strong indication that the followers of the old values did not have to flee from persecutions or the missionary ideology. It also looks like they did not have to fear financial exploitation for the benefit of the established church structures which could have easily operated parallel to venues referring to the traditional religious symbols. If we assume that it was the case, were the events of the 1030s in fact a pagan backlash? This question was at the basis of the considerations presented in this text.</p> Kamil Kajkowski Copyright (c) 2021 Kamil Kajkowski 2021-11-08 2021-11-08 62 193 216 10.14746/sa.2021.62.9 WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29863 <p>In the gord in Kruszwica, on the settlement level from the 4th quarter of the 11th century, a piece of a large bead was discovered. It was made of black and purple glass, decorated with a set glass thread and small buttons with the (floral) millefiori ornament. It was made of glass, the “ash” variety of the Na2O-K2O-CaO-MgO-Al2O3-SiO2 type (the grains) and the Na2O-K2O-CaO-MgO-Al2O3-PbO-SiO2 type (the ornament). An interpretation of the results of an analysis of the chemical content of the glass (XRF, X-Ray Fluorescence) has allowed to define the probable place of the glass production, as well as the form and type of this rare specimen, namely the Middle East (probably Byzantine) workshops.</p> Joanna Sawicka Copyright (c) 2021 Joanna Sawicka 2021-11-08 2021-11-08 62 217 232 10.14746/sa.2021.62.10 MAGIA – RELIGIA – OSTENTACJA. KAPTORGI Z WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO CMENTARZYSKA W RADOMIU W UJĘCIU KOMPARATYSTYCZNYM https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29864 <p>This article presents an analysis of two brass lockets, rectangular in shape, discovered in a richly equipped grave no. 62 in an early-medieval grave field in Radom (the 4th quarter of the 11-12th centuries). As a result of the analysis, their cognitive value can be estimated in a comprehensive way against the background of other finds of the type excavated in graves. On the other hand, it has allowed to enrich the knowledge of burying the dead with objects of magical and religious nature. The lockets discovered in Radom were made locally, most probably as imitations of more sophisticated pendants. Most probably, they were used as containers for magical or healing amulets, possibly contact relics (brandeum, eulogiae) or perfumes. They were probably buried after mid-11th century, during the religious transformation taking place in the early Piast state, bearing material testimony to the intertwining pagan rites and the ceremonies of the new faith.</p> Tomasz Kurasiński Copyright (c) 2021 Tomasz Kurasiński 2021-11-08 2021-11-08 62 233 284 10.14746/sa.2021.62.11 NAJSTARSZE (XI-XII W.) FIGURY SZACHOWE WYKONANE W STYLISTYCE ABSTRAKCYJNEJ ARABSKIEJ Z TERENU POLSKI , NA TLE TRENDÓW EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z POCZĄTKOWYMI FAZAMI ADAPTACJI W EUROPIE https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29865 <p>Chess is a board game, in the Middle Ages referred to as a tabula. During the long way it took since its origin in India in the 6th century until modern times, the subsequent communities left their own, inimitable cultural marks. In India, chess had a deeply mystical nature; Persians used chess to picture the world as a battlefield; Arabs systematised many concepts and took note of the mathematical aspect; Europe made use of chess to define rules that should apply to an ideal society. This shows a perfect understanding of the balance on the chessboard, the mutual dependencies and consistent actions leading to success – both when playing and creating social life. Medieval literature provides an excellent basis for studies of the intertwining cultural trends and describing the reality. In the literature, elements based on playing chess are oftentimes among the postulated modes of education. However, the ideas encountered by the potential users of chess tournaments were best communicated by the figures and the accumulated plethora of notions. An analysis of the changes affecting jackstraws at an early stage of the game’s adaptation in Europe and other territories which took over chess as cultural models, leads to a conclusion that the material from the 11th-12th centuries that comes from Polish collections matches many Latin trends and shows considerable knowledge thereof.</p> Agnieszka Stempin Copyright (c) 2021 Agnieszka Stempin 2021-11-08 2021-11-08 62 285 315 10.14746/sa.2021.62.12 KRYZYS CZY NOWY ETAP ROZWOJU? Z BADAŃ NAD PRZEOBRAŻENIAMI PIASTOWSKICH OŚRODKÓW GRODOWYCH W XII I XIII WIEKU – PRZYKŁADY KRUSZWICY I LĄDU NAD WARTĄ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29866 <p>The article presents the transformation of stronghold in Poland in the 12th and 13th centuries. By providing the examples of Kruszwica (Kuyavia) and Ląd (Wielkopolska), attention has been drawn to the fact that, despite the collapse of the strongholds around which gords were once organised, they could continue development and remain political, societal, religious, economic and cultural centres. They allow historians to take a different view of the operations of the then territorial and administrative organisation in Poland as well as the gradual disintegration of the system.</p> Michał Brzostowicz Copyright (c) 2021 Michał Brzostowicz 2021-11-08 2021-11-08 62 317 327 10.14746/sa.2021.62.13 POLITYKA PIASTÓW ŚLĄSKICH I WIELKOPO LSKICH WOBEC TEMPLARIUSZY NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ W XIII WIEKU https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29867 <p>This article revolves around patrimonies for the Templars on the borders of Lubusz, Wielkopolska and Pomerania regions. The author presents the course of these patrimonies in a context of the political actions on the part of Piast dukes in Silesia and Wielkopolska. The article consists of three parts: the first of them presents the invitation of the Templars to Poland, with the (nearly concurrent) contribution made in the third decade of the 13th century by Henry I Bearded and Władysław Odonic. Part two is dedicated to the controversial patrimony of Chwarszczany on the Myśla, the biggest Templars’ commandery on the central Oder and the lower Warta and Wielka Wieś – a dominion located on the Lubusz and Wielkopolska border. In the last part, attention has been drawn to the subsequent patrimonies for the Templars in the area in question from 1234-1261.</p> Maciej Przybył Copyright (c) 2021 Maciej Przybył 2021-11-08 2021-11-08 62 329 345 10.14746/sa.2021.62.14 KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29868 <p>The article sums up the reflections on the relics of medieval plaster and layers of paint on the walls, columns and pillars of the Norbertine nuns convent in Strzelno completed around the 2nd-3rd quarter of the 13th century. The relics of the polychromies observed by numerous enthusiasts of the Romanesque Strzelno and discovered during archaeological excavations were topped with the results of conservation-restoration works which uncovered the first figural polychromies in the chancel’s apse. Following verification of the dating of the colours of the church’s interior, an indication was made that in the 13th century, the colour red prevailed; in the 15th-16th centuries, the figural scenes of the apse sported many colours while the remaining part of the sacrum was brightened up with three-colour, geometric patterns. To complete the range of colours, floor tiles were added. Examples have been provided of specialist painting analyses. The entire arrangement has been compared with selected colourful medieval structures. References have been made to the symbolism of the colours used in the Middle Ages and the<br>contemporary, erroneous perception of Romanesque architecture as rustic, devoid of plaster and colours.</p> Krystyna Sulkowska-Tuszyńska Copyright (c) 2021 Krystyna Sulkowska-Tuszyńska 2021-11-08 2021-11-08 62 347 374 10.14746/sa.2021.62.15 STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29869 <p>The castle in Kruszwica was built after 1343, at the request of Casimir III the Great. The oldest written sources, Kronika by Jan of Czarnków, dates the construction of the castle back to 1350-1355. The castle hosted the seat of the starost, judiciary authorities and a prison. In 1973-1982, the excavations were located in the central and south-western parts of the Castle Hill. In 2007-2008, the archaeological excavations were moved to the crests of the Hill; in 2010-2011 they were located chiefly near the structures of the castle building, still uncovered in 1973-1982. As a result, relics of the castle house were excavated together with several cellar rooms and fragments of the peripheral wall with remains of a gate. Following the results of stratigraphic and architectural analyses, the results of the research into the movable historic material, coupled with the results of 14C radiocarbon dating, four chronological periods have been identified in the history of the castle in Kruszwica: period I – since the mid-14th c. to 1519; period II – after 1519 to 1591; period III – after 1591 to 1657; period IV – after 1657.</p> Piotr Pawlak Copyright (c) 2021 Piotr Pawlak 2021-11-08 2021-11-08 62 375 397 10.14746/sa.2021.62.16 NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29870 <p>The gord of Szarlej is located on a small peninsula on the south-western coast of Lake Szarlej at the mouth of the river Noteć. Gopło - a ribbon lake – reached that far in the late Middle Ages. The gord of Szarlej was established in the last decade of the first half of the 14th century on the initiative of Kazimierz Ziemomysłowic, a Kuyavian prince and the lord of Gniewkowo, or alternatively by his son and successor, Władysław the White. The gord in Szarlej was built following destruction of the previous ducal residence in Gniewkowo during an invasion of the Teutonic Knights in 1332. The stronghold was a favourite residence of Władysław the White, prince of Gniewkowo until 1363 when he placed a lien against it to Kazimierz the Great, king of Poland. Most probably, after 1382 another ruler of Kuyavia, prince Vladislav II of Opole, handed over the stronghold in Szarlej to the affluent Kuyavian Ostoja family. The first nobility owner of the Szarlej estate (encompassing the stronghold, the villages, Łojewo, Witowy and Karczyn), confirmed in the sources, was Mikołaj of Ściborze (†1457). He was a member of the political elite of late-medieval Kuyavia.</p> Joanna Karczewska Dariusz Karczewski Copyright (c) 2021 Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski 2021-11-08 2021-11-08 62 399 412 10.14746/sa.2021.62.17 Odpowiedź na recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki Pawła Szczepanika Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, „Slavia Antiqua”, t. 61, s. 183-211”. Albo o tym, jak napisać nieetyczną recenzję https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29871 Paweł Szczepanik Copyright (c) 2021 Paweł Szczepanik 2021-11-08 2021-11-08 62 413 434 10.14746/sa.2021.62.18 Dariusz Adamczyk, Monetarisierungsmomente, Kommerzialisierungszonen oder fiskalische Währungslandschaften? Edelmetalle, Silberverteilungsnetzwerke und Gesellschaften in Ostmitteleuropa (800-1200), Wiesbaden 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29872 Marcin Danielewski Copyright (c) 2021 Marcin Danielewski 2021-11-08 2021-11-08 62 435 439 10.14746/sa.2021.62.19 PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29873 Henryk Machajewski Copyright (c) 2021 Henryk Machajewski 2021-11-08 2021-11-08 62 441 444 10.14746/sa.2021.62.20 POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/29874 Agnieszka Krawczewska Anna Skrzeczyńska Copyright (c) 2021 Agnieszka Krawczewska, Anna Skrzeczyńska 2021-11-08 2021-11-08 62 445 446 10.14746/sa.2021.62.21