Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br />Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach zagranicznych, szczególnie kongresowych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>Scopus; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; ICI Journals Master List; ERICH PLUS; DOAJ</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW):</strong> 100 punktów</p> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/index">10.14746/sla</a></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>0080-9993</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br /><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc1.png" alt="CC_by-nd/3.0" border="0" /></a></div> pl-PL <p>Prawa autorskie posiada autor/autorzy utworu, który/którzy udzielają licencji do &nbsp;jego opublikowania Czasopismu.</p> misiek@amu.edu.pl (Prof. Andrzej Michałowski, Ph.D.) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Fri, 28 Oct 2022 14:04:42 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konfrontacje grzybowskie – piastowskie dzieje na środkowoeuropejskim tle. Społeczności przedpaństwowe w Europie Środkowej”, Poznań, 30 VI – 1 VII 2021 roku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35850 Robert T. Tomczak Prawa autorskie (c) 2022 Robert T. Tomczak http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35850 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Podstawy społeczne i ekonomiczne powstania fenomenu złotnictwa wielbarskiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35819 <p>In the early first century AC, in the north of Poland (predominantly in Pomerania), the Wielbark culture developed with its group of specific features. Among them were numerous items of jewellery. It seems that their use was related to an extended social hierarchy and distant inter-regional trade contacts. The raw material used by the jewellers was most probably obtained from melted Roman coins. Amber exports were at the economic basis of obtaining the coins. The most frequent forms of trinkets:<br>snake- and adder-inspired bracelets, reverse pear pendants, S-shaped buckles and others, are of entirely foreign origin. Their prototypes can be traced back to the pre-Roman areas along the Danube occupied by the Thracians and the Dacians or the La Tène culture population.</p> Tomasz Gralak Prawa autorskie (c) 2022 TOMASZ GRAlAK http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35819 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Pochodzenie Słowian w świetle analiz genetycznych i genomicznych. podstawowe informacje o metodach i przegląd dotychczasowych wyników badań – z punktu widzenia archeologa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35820 <p>Bearing in mind the interdisciplinary nature of the origin of Slavs, in the process of reviewing the issue in relation with archaeology, the debate and the results of research carried out by representatives of other areas of science must be taken into consideration. The goal of this article is a review of the published results of an analysis of fossil and contemporary genetic material, coupled with discussing interpretation thereof in relation with the issue at hand. The work presents a selection of surveys which, according to the author, provide representatives of humanities with insight into the latest state of research. The presentation is preceded by introductory information about the examined material and the analysis methods as well as the conditioning factors. A methodological challenge was faced in the form of connecting data provided by geneticists and the findings from other disciplines, including archaeology, as indicated in the final part of the article.</p> Sylwia Jędrzejewska Prawa autorskie (c) 2022 SYLWIA JĘDRZEJEWSKA http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35820 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Archaeology, mainly polish, in the current discussion on the ethnogenesis of the Slavs https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35821 <p>This paper is an attempt at outlining the current state of discussion about the ethnogenesis of the Slavs, mainly within the framework of Polish scientific research, with particular consideration of archaeological theories, both in terms of their differences as well as any similarities. The discussion covers the allochthonic theory (which is predominant in the science), autochthonic theory, as well as the concept defined by an American archaeologist, Florin Curta, which falls outside these two main discourses.<br>The rationale proposed within this paper could support the resumption of a harmonious discussion among the archaeologists on the problem of the ethnogenesis of the Slavs.</p> Michał Kara Prawa autorskie (c) 2022 MICHAł KARA http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35821 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Migracje ludności morawskiej w kierunku północnym u schyłku IX i w X wieku i ich kulturowe konsekwencje https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35839 <p>Migrations are an intangible phenomenon in archaeological research. However, relocations of larger groups of people may be of key significance to the development of older communities. The article is an attempt to indicate the elements of material culture that may be related to the relocation of people from various parts of Great Moravia to Bohemia, Poland and perhaps also Rus’. Possible similarities and differences will be indicated between the specific regions, accompanied by considerations of the way in which these migrations could have changed the cultural picture of the area in the 10th century.</p> Aleksandra Pankiewicz Prawa autorskie (c) 2022 AlEKSANDRA PANKIEWICZ http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35839 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 "Dom zmarłych” z Chodlika, gm. Karczmiska, woj. lubelskie. przyczynek do studiów nad grobami typu alt käbelich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35842 <p>The article presents the results of archaeological research into an Alt Käbelich-type grave discovered in Chodlik, Karczmiska county, Lublin province. The pit contained layer burials of five individuals. The bone material included also horse remains. Other archaeological material contained fragments of clay utensils as well as pieces of metal and bone artefacts destroyed in fire. On the basis of 3D documentation, at attempt has been made to reconstruct the object by means of digital technology. The Chodlik discovery is a ontribution to the research into the occurrence of the Alt Käbelich type of graves and the concept of the so-called “house of the dead” in the Western Slavic Dominion.</p> Łukasz Miechowicz, Joanna Piątkowska-Małecka, Łukasz Maurycy Stanaszek, Jakub Stępnik Prawa autorskie (c) 2022 ŁUKASZ MIECHOWICZ, JOANNA PIĄTKOWSKA-MAŁECKA, ŁUKASZ MAURYCY STANASZEK, JAKUB STĘPNIK http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35842 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Příklady uplatnění nedestruktivních geofyzikálních měření při průzkumech raně středověkých hradišť na území Přemyslovské domény i širších Čech https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35843 <p>For several decades, the Institute of Archaeology in Prague has used non-destructive geophysical methods to research fortifications. New cooperation between archaeologists and geophysicist as part of a Czech-Polish project resulted in a more systematic and targeted survey of early medieval fortifications. The results of this cooperation were presented at a workshop Use of non-destructive and destructive methods in archaeological research of early medieval hillforts, held in Prague in 2019. The main<br>part of this article contains different examples of geophysical prospecting used in connection with archaeological research into the early medieval fortifications in Bohemia. Selected examples illustrate various conditions, combinations and possibilities of application of non-destructive geophysical methods. In several cases, the results of geophysical measurements can also be supplemented by the results of archaeological research or surveys.</p> Roman Křivánek Prawa autorskie (c) 2022 ROMAN KřIVáNEK http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35843 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Ołów i władza: plomby Rurykowiczów i Piastów w Europie środkowo-wschodniej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35844 <p>The article considers the economic and political use of small lead seals (tag seals) to validate different kinds of social relations in early medieval Poland and Rus’. Originated in Antiquity, the practice of sealing peaked in Byzantium from where it spread to Early Rus’. This is reflected, for example, in the use in late 11th-late 14th centuries of small lead seals referred to as the “Drohiczyn type”. In this paper I put forward an opinion that not all the early medieval small lead seals should be attributed to “coinless economy”. A study of the corpus of small lead seals from Drohiczyn and Czermno, and finds from Mazovia, has identified a group with iconography identical to the Polish Hohlpfennig, suggesting they were commercial-customs small lead seals used by the Piast dynasty, contemporary with the bracteates introduced in the first half/mid-13th-early 14th centuries. The extraordinary number of small lead seals found in Drohiczyn possibly reflects the outstanding position of the town in the Eastern and Central European relationships as well as a short-term relocation of trade routes leading north, caused by the military conflicts of the 1240-1280s in the upper course of the Western Bug. The practice of sealing could have been introduced by Conrad of Mazovia to Poland from Early Rus’. Subsequently, the small Polish lead seals might have contributed to the emergence of lead cloth seals in Western Europe as part of a cultural transfer.</p> ALEKSANDR MUSIN Prawa autorskie (c) 2022 ALEKSANDR MUSIN http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35844 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 An expedition of Henry II, King of Germany, to the domain of Bolesław I the Brave in 1005 in the light of written sources and historical re-enactment https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35846 <p>The article explores an expedition of Henry II, king of Germany, to the domain of Bolesław the Brave in 1005. While the issue has raised considerable interest in academic literature, the analyses have been carried out mainly in the context of major events i.e. the wars of 1002-1005, 1007-1013 and 1015-1018. In this work, an attempt has been made to narrow down the perspective to Henry II’s expedition of 1005 which reached as far as Poznań. To this end, I have analysed the written sources (specifically the records of Thietmar of Merseburg, a German chronicler) in an effort to indicate not only the expedition’s itinerary but also its rate and the state of preparation of the two major parties of the conflict, the German Reich and the Piast dominion. In addition, I have decided to make use of my experience of historical re-enactment in a pioneering way, in order to find out if the rate of the marching maintained by contemporary re-enactors of historical events provides a good comparison background for the rate of Henry II’s expedition of 1005. Next, archaeological sources provided some supplementary information on the conflict of 1005. In the light of all these data I have managed to adopt a different and unique approach to the analysed issue.</p> Marcin Danielewski Prawa autorskie (c) 2022 MARCIN DANIELEWSKI http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35846 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Funkcja i rola wysp jeziornych wedle przekazów pisanych dotyczących środkowoeuropejskich Słowian i Bałtów we wczesnym średniowieczu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35847 <p>The text revolves around the use of lake isles by Western Slavs and Western Balts in the North European Plain in the early Middle Ages. The main goal of this article is to collect, discuss and analyse early medieval written sources that provide information about the locations’ forms and functions among old communities. This process has resulted in a picture of the various uses of isles by Slavs (and, to a small extent, by the Balts) which may serve as the starting point for an analysis of archaeological sources.</p> Bartosz Tietz Prawa autorskie (c) 2022 BARTOSZ TIETZ http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35847 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Maksymilian Studniarski – poznański społecznik i nauczyciel https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35848 <p>Maksymilian Studniarski, a teacher and an involved citizen from Poznań, a co-founder and member of the Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences (PTPN), has slipped to oblivion. To date, a biography of the first conserver-restorer and custodian of the collection of the PTPN Museum has not been written. This article presents his life and focuses on the most important facts in it, the functions he performed in various societies, his academic and popular-science activity as well as the history of his family – the ancestors and descendants alike.</p> Dobrosława Gucia, Jakub Wojtczak Prawa autorskie (c) 2022 DOBROSŁAWA GUCIA, JAKUB WOJTCZAK http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35848 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 „Źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz” (MAT. 7: 3-5). W odpowiedzi Pawłowi Szczepanikowi https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35849 Kamil Kajkowski Prawa autorskie (c) 2022 KAMIL KAJKOWSKI http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/35849 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200