- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Andrzej Michałowski, Andrzej, Instytut Archeologii UAM
Andrzejewski, Aleksander, Instytut Archeologii UŁ

B

Banasiuk, Wojciech
Bohr, Marcin, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
Brzostowicz, Michał, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Brzozowska, Zofia, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Brzozowska, Zofia, Katedra Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Brzozowska, Zofia A., Katedra Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Łódzki
Brzozowska, Zofia A., Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Filologii Słowiańskiej
Buko, Andrzej
Buko, Andrzej, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Błażejewski, Artur, Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski

C

Chudziak, Wojciech, Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

D

Daněček, David, Středočeské muzeum v Roztokách
Danielewski, Marcin, Wydział Historyczny UAM
Dohnalová, Alena, Archeologický ústav AV ČR Brno

F

Florek, Marek, Instytut Archeologii UMCS
Frankiewicz, Mateusz, Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften FU Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie
Frankiewicz, Mateusz (Polska)

G

Girulski, Robert, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania
Gralak, Tomasz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWroc., Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Gruszka, Bartłomiej, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Gruszka, Bartłomiej, Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, Uniwersytet Wrocławski
Gucia, Dobrosława, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

H

Hadacz, Roman, GARMUR.CZ, s.r.o.

1 - 25 z 115 elementów    1 2 3 4 5 > >>