Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 54 (2013) Pochwała wielkiej księżnej włodzimierskiej Marii. Edycja i przekład nieznanego zabytku literatury staroruskiej. Abstrakt   PDF
Zofia Brzozowska
 
Nr 57 (2016) Początki Łęczycy, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek [t. 1. Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy, Przyroda – Gospodarka – Społeczeństwo; t. 2. Archeologia o początkach Łęczycy; t. 3. W kręgu historii i historii sztuki], Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014, ss. 455+814+321 Szczegóły   PDF
Dariusz Sikorski
 
Nr 56 (2015) Polski książę Lambert Mieszko i król polski Mieszko II Szczegóły   PDF
Krystyna Łukasiewicz
 
Nr 59 (2018) Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty. Abstrakt   PDF
Michał Brzostowicz
 
Nr 58 (2017) Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Szczegóły   PDF
Jacek Wierzbicki
 
Nr 57 (2016) Prof. dr hab. Hanna Kóćka-Krenz laureatem Honorowej Nagrody „Złotego Hipolita" Szczegóły   PDF
Milena Teska
 
Nr 55 (2014) Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz laureatem Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego Szczegóły   PDF
Milena Teska
 
Nr 57 (2016) Prof. dr hab. Mykolas Michelbertas – pierwszy zagraniczny laureat Nagrody im. Józefa Kostrzewskiego Szczegóły   PDF
Andrzej Michałowski
 
Nr 57 (2016) Profesor dr hab. Leszek Kajzer (1944-2016) Szczegóły   PDF
Aleksander Andrzejewski
 
Nr 56 (2015) Profesor Stanisław Kurnatowski (1929-2015). Interdysciplinarny wymiar archeologii Abstrakt   PDF
Henryk Mamzer
 
Nr 54 (2013) Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska – obraz niepełny skończony Szczegóły   PDF
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
 
Nr 59 (2018) Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych” Abstrakt   PDF
Michał Kara, Andrzej Michałowski, Marian Rębkowski
 
Nr 59 (2018) Przejawy słowiańskiej i skandynawskiej obrzędowości pogrzebowej doby "plemiennej" na cmentarzysku w Myszęcinie na Ziemi Lubuskiej Abstrakt   PDF
Paweł Pawlak
 
Nr 59 (2018) Rola rzemiosła skandynawskiego w dziejach gospodarczych wczesnośredniowiecznej Europy w świetle badań metaloznawczych noży żelaznych Abstrakt   PDF
Władysław Łosiński
 
Nr 57 (2016) Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka Abstrakt   PDF
Andrzej Janowski, Kinga Zamelska-Monczak
 
Nr 56 (2015) Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu Abstrakt   PDF
Joanna Sawicka
 
Nr 56 (2015) Staroruskie Słowo o mądrości przypisywane Cyrylowi z Turowa (edycja i przekład) Abstrakt   PDF
Zofia Brzozowska
 
Nr 56 (2015) Symeon I Wielki w źródłach starobułgarskich X wieku (kilka uwag) Abstrakt   PDF
Mirosław J. Leszka
 
Nr 54 (2013) Szczątki zwierząt ze stanowiska Poznań-Nowe Miasto, nr 362 Abstrakt
Marta Osypińska
 
Nr 56 (2015) Szkieletowe groby późnej fazy kultury przeworskiej z Czeladzi, pow. górowski. Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Marcin Bohr
 
Nr 57 (2016) Sztuka wojenna słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty. Abstrakt   PDF
Łukasz Różycki
 
Nr 55 (2014) The conquest involving Viking war-bands in the process of the Piast State formation Abstrakt
Michał Kara
 
Nr 58 (2017) The early medieval village of Morawy: a grave field from the 11th century Abstrakt   PDF
Marcin Danielewski
 
Nr 59 (2018) The rise of Novgorod revisited Abstrakt   PDF
Aleksandr Musin
 
Nr 56 (2015) Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie Abstrakt   PDF
Tomasz Kurasiński
 
51 - 75 z 88 elementów << < 1 2 3 4 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo