Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 54 (2013) Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych Abstrakt
Bartłomiej Gruszka, Michał Kara
 
Nr 56 (2015) Wykład gościnny Prof. dr. W.H. Zimmermanna w ramach w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań" Szczegóły   PDF
Milena Teska
 
Nr 55 (2014) Wykłady gościnne dr. Jesa Martensa w ramach Programu Akademicki i naukowy Poznań Szczegóły
Milena Teska
 
Nr 59 (2018) Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza Abstrakt   PDF
Hauke Jöns, Anna B. Kowalska
 
Nr 59 (2018) Zagadnienie tzw. grodów kultowych na wczesnośredniowiecznym Pomorzu Abstrakt   PDF
Kamil Kajkowski
 
Nr 55 (2014) Zapomniane miasto, wieś i dwór Zwanowo. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym zespołem osadniczym w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), pow. wągrowiecki, woj. Wielkopolskie Abstrakt   PDF
Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich
 
Nr 59 (2018) Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Henryk Machajewski
 
Nr 58 (2017) Znaleziska z miejscowości Górzec w pow. strzelińskim w kontekście przemian kulturowych okresu wędrówek ludów Abstrakt   PDF
Tomasz Gralak
 
Nr 59 (2018) Несколько замечаний о двузубце из могильника бодзя в центральной части Польши Abstrakt   PDF
Серге́й Васи́льевич Белецкий
 
Nr 54 (2013) Сосуды с налепами в древностях эстиев (на материале могильника Lauth /Б. Исаково) Abstrakt
Владимир И. Кулаков
 
Nr 57 (2016) „Opowieść o krzyżu żelaznym” jako źródło do dziejów wojny bułgarsko-węgierskiej z lat 894-896 Abstrakt   PDF
Mirosław J. Leszka
 
Nr 58 (2017) „Paciorki mozaikowe w otwartym palenisku?”. Kontynuacja badań Abstrakt   PDF
Marta Krzyżanowska, Mateusz Frankiewicz
 
Nr 56 (2015) „Światowid ” ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny Abstrakt   PDF
Michał Łuczyński
 
76 - 88 z 88 elementów << < 1 2 3 4 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo