Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 59 (2018) Rola rzemiosła skandynawskiego w dziejach gospodarczych wczesnośredniowiecznej Europy w świetle badań metaloznawczych noży żelaznych Abstrakt  PDF
Władysław Łosiński
 
Nr 57 (2016) Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka Abstrakt  PDF
Andrzej Janowski, Kinga Zamelska-Monczak
 
Nr 58 (2017) A sword scabbard chape with a depiction of a bird of prey from the surroundings of Kostrzyn Abstrakt  PDF
Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha
 
Nr 56 (2015) Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu Abstrakt  PDF
Joanna Sawicka
 
Nr 59 (2018) Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu Abstrakt  PDF
Wojciech Chudziak
 
Nr 54 (2013) Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych Abstrakt
Bartłomiej Gruszka, Michał Kara
 
Nr 57 (2016) Nie wszystko „tarło” co ma zęby – w poszukiwaniu funkcji Abstrakt  PDF
Kamilla Waszczuk, Daniel Żychliński, Piotr Pachulski, Robert Prawniczak
 
Nr 55 (2014) Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis Abstrakt  PDF
Marian Mazuch
 
Nr 59 (2018) Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych Abstrakt  PDF
Marek Florek
 
Nr 54 (2013) Ku początkom Poznania – nowo odkryta osada z zarania wczesnego średniowiecza Abstrakt
Paweł Pawlak
 
Nr 57 (2016) O pewnych wspólnych cechach IX-wiecznej ceramiki z obszaru północnej i południowej części obecnego Dolnego Śląska Abstrakt  PDF
Bartłomiej Gruszka, Aleksandra Pankiewicz
 
Nr 57 (2016) Einer hölzerner „Streitkolben” vom frühmittelalterlichen Gräberfeld von Bodzia bei Włocławek. Waffe oder Herrschaftssymbol? Abstrakt  PDF
Michał Kara
 
Nr 59 (2018) O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu Abstrakt  PDF
Marian Rębkowski
 
Nr 59 (2018) Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty. Abstrakt  PDF
Michał Brzostowicz
 
Nr 59 (2018) Ze studiów nad najstarszym osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Zachodnim Abstrakt  PDF
Henryk Machajewski
 
Nr 59 (2018) Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza Abstrakt  PDF
Hauke Jöns, Anna B. Kowalska
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo