Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 55 (2014) The conquest involving Viking war-bands in the process of the Piast State formation Abstrakt
Michał Kara
 
Nr 54 (2013) Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych Abstrakt
Bartłomiej Gruszka, Michał Kara
 
Nr 55 (2014) Zapomniane miasto, wieś i dwór Zwanowo. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym zespołem osadniczym w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), pow. wągrowiecki, woj. Wielkopolskie Abstrakt  PDF
Marcin Krzepkowski, Marcin Moeglich
 
Nr 57 (2016) Einer hölzerner „Streitkolben” vom frühmittelalterlichen Gräberfeld von Bodzia bei Włocławek. Waffe oder Herrschaftssymbol? Abstrakt  PDF
Michał Kara
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo