[1]
Ochotna, D. 2018. Język polskiej agory wirtualnej – żargon czy pidgin? Próba definicji na podstawie opracowania McArthura (1992). Scripta Neophilologica Posnaniensia. 16 (lip. 2018), 85–98. DOI:https://doi.org/10.14746/snp.2016.16.05.